Klare for 2021

Vi i næringshagen har lært mye av det litt merkelige året 2020. Viktige erfaringer som vi tar med oss videre inn i 2021 sammen med ny daglig leder, Kristin Bendixvold.

View more

Tilskudd på høyeste nivå i 2021

Næringshagene mottar en årlig ramme fra SIVA. Disse midlene gir næringshagene i Norge anledning til å bistå regionalt næringsliv. Rørosregionen næringshage plasserer seg nok en gang på høyeste tilskuddsnivå for næringshager, i tildelinger for 2021.

View more