Oppsummering av Bærekraftsuka

Vi takker Næringshagen i Norge for vel gjennomført Bærekraftsuke og takker alle som deltok både fysisk og på webinar. Deres og vårt fokus handler om å utvikle bærekraftige og fremtidsrettet næringsliv i distriktene. Skal vi klare å gjøre dette er vi avhengig av kompetanseheving, nettverk og samarbeid.

View more

Første samling for etablering av mineralnettverk i Trøndelag gjennomført

Regjeringen har ambisjon om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Norge og Trøndelag er godt posisjonert for å lykkes med dette. Næringshagen er sammen med Thams innovasjon AS innvilget midler fra Trøndelag fylkeskommune til etablering av nettverk for mineralutvinning og verdiskaping i Trøndelag. Onsdag 30. august ble første samling i nettverket gjennomført på Bergstaden Hotell, Røros.

View more

Hvem er du? Ole Solvang

Ny episode av vår podkast-serie «Hvem er du» er ute! Gjesten i denne podkasten er Ole Solvang.
Lytt til Ole Solvang. Daglig leder i FIAS, avfallsselskapet som er eid av 10 kommuner. Fra Engerdal i sørøst til Folldal i vest og Holtålen i nord.
Hvem vil fylle opp med konkret kunnskap og erfaring fra avfallsbransjen.
Som setter ting på plass!

View more

Frokostmøte; Hva vil politikerne gjøre for næringslivet på Røros?

NHO Trøndelag, Rørosbanken og Rørosregionen næringshage inviterte og ledet møte der tre lokale næringslivsaktører fra Røros fikk muligheten til å snakke rundt temaene; Kompetanse, Kraft og Kapital. Politikerne fikk mulighet til å svare på eventuelle spørsmål og alle politikerne benyttet muligheten til å fronte sine politiske standpunkter. Det ble et godt møte med gode innlegg og fornøyde deltagere.

View more

Hvem er du? Marit Eggen

Ny episode av vår podkast-serie «Hvem er du» er ute! Gjesten i denne podkasten er Marit Eggen.
Bonde og småbruker, kulturarbeider og organisasjonsmenneske … vi hadde ikke møtte henne før: Men for en podkast det ble!

View more