Unik mulighet for nyutdannede sykepleiere

Sykepleiere / Vernepleiere som Fjelltrainee Gjennom Fjelltraineeordningen søker kommunene Røros, Tynset, Holtålen, Os, Tolga og Rendalen samt Tynset sjukehus (Sykehuset Innlandet HF) etter 4 – 5 nyutdannede sykepleiere / vernepleiere for toårig engasjement som trainee. Vi kan tilby: [...]

View more