Flere bedrifter opplever økt etterspørsel

Kun en av ti bedrifter har fremdeles permitterte. I mai var det tre av ti bedrifter. 23 % av bedriftene opplever økt etterspørsel, mot bare 9 % i mai. Dette kommer fram i en nylig gjennomført spørreundersøkelse blant bedrifter i Nord-Østerdalen om virkningen av koronapandemien.

View more