KompetanseForum

KompetanseForum 27.november: Framtidsretta hytteutvikling

Et kveldsmøte med fokus på hytteutvikling som distriktsnæring og teknologitrender. For deg som ønsker å ta i bruk teknologi for å henge med i utvikling eller for deg som er nysgjerrig på hva teknologi kan gjøre for deg og din bedrift.

Bransjekveld Luftfart

Avinor Røros Lufthavn inviterer til bransjekveld for luftfart på Røros tirsdag 3. desember 2019.

Oppstart

Vi veileder gründere og nyetablerte gjennom tilgang på kompetanse og nettverk

Utvikling

Vi tilbyr bedriftsrådgivning og hjelp til forretningsutvikling

Loftet Coworking Space

Vi tilbyr fleksible kontorplasser som en del av arbeidsfellesskapet i Trevarefabrikken, midt i Røros

Nyheter

Luftromsprosjektet Green Flyway er innvilget

Styringskomitéen for Nordens Grønne Belte i Interreg Sverige-Norge har innvilget luftromsprosjektet Green Flyway. Nå starter arbeidet med å opprette en testkorridor for autonome luftfartøy mellom Røros og Östersund.

Månedens Næringshagebedrift: Protex as

Protex as lanserte sin nye nettbutikk 1. november og utmerker seg derfor som månedens næringshagebedrift i november.

0
Antall bedrifter knyttet til Rørosregionen Næringshage
0
Antall bedrifter knyttet til næringshagene i INNOMIDT
0
Antall næringshager i Norge