KompetanseForum

Oppstart

Vi veileder gründere og nyetablerte gjennom tilgang på kompetanse og nettverk

Utvikling

Vi tilbyr bedriftsrådgivning og hjelp til forretningsutvikling

Loftet Coworking Space

Vi tilbyr fleksible kontorplasser som en del av arbeidsfellesskapet i Trevarefabrikken, midt i Røros

Nyheter

Oppstart for fagskoletilbud på Røros

Fra november av er Røros klar til å ta i mot sine første studenter ved fagskoletilbudet
” Verdiskaping i Lokalmat”. Dermed blir en av landets første fagskoleutdanninger for lokalmatproduksjon en realitet.

Økt programtilskudd til næringshagen

En nasjonal vurdering av Sivas til sammen 40 næringshager har nok en gang plassert Rørosregionen Næringshage helt i toppsiktet av norske næringshager. Med det øker også det årlige programtilskuddet til næringshagen.

0
Antall bedrifter knyttet til Rørosregionen Næringshage
0
Antall bedrifter knyttet til næringshagene i INNOMIDT
0
Antall næringshager i Norge