Rørosregionen Næringshage as jobber kontinuerlig med ulike prosjekter.
Dette er både prosjekter som næringshagen har initiert selv, og prosjekter hvor vår prosjektlederkompetanse leies inn.

Her kan du lese om hvilke prosjekter Rørosregionen Næringshage as nå jobber med.