Fjelltrainee-ordningen gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften. For traineen gir det en gylden karrieremulighet!

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten har det vært 41 Fjelltraineer, og mange av dem er blitt tilbudt fast arbeid i regionen under eller etter trainee-perioden.

Bedriftene melder inn aktuelt kompetansebehov til Rørosregionen Næringshage som de trenger for å løse ordinære driftsoppgaver eller bestemte prosjektoppgaver. For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Et ordinært Fjelltrainee-program går over ett til to år hvor Fjelltraineen er ansatt i inntil tre bedrifter. Dette kan imidlertid tilpasses bedriftenes og Fjelltraineens behov og ønsker. Flere bedrifter velger å ansatte Fjelltraineen for hele perioden.

Erfaringsmessig vet vi at vi når svært mange meget dyktige og godt kvalifiserte søkere. Fjelltrainee er med i samarbeidet TraineeTrøndelag.Trainee Trøndelag er samarbeidet mellom fire traineeordninger i Trøndelag og Nord-Østerdalen. Vi samarbeider om synlighet, markedsføring og faglig innhold i de ulike ordningene.