Har du en “gründer i magen” og lurer på om du skal ta det store spranget? Gå på etablererkurs.

Rørosregionen Næringshage har i samarbeid med Proneo og Innovasjon Norge tilbydd og gjennomført etablererkurs tidligere i vår.
Om du ønsker å delta på etablererkurs i løpet av høsten, har Etablereropplæring i Hedmark tilbud om dette på Tynset. 

KURSSTED OG DATOER
Sted: Tynset
Kursholder: Rådhuset Vingelen
Tidspunkt: onsdager fra kl. 17.30 – 21.00
Kursdatoer: 02.10, 16.10, 23.10, 30.10, 06.11 og 20.11
Påmeldingsfrist: 02.10.2019 kl. 12.00
Pris: Kr. 1.100,- pr deltaker

Etablererkurset går over seks kurskvelder med følgende temaer:

Kurskveld 1
Ressurskartlegging og avklaring av idé og motivasjon

Kurskveld 2 og 4
Produkt / tjeneste / marked

Kurskveld 3 og 5
Økonomi og selvledelse

Kurs kveld 6
Presentasjon av hver deltaker sin forretningsmodell

Hver deltaker vil i tillegg tilbys fem veiledningstimer med egen veileder. Kurskveld èn er gratis. Fra og med 2. kurskveld har kurset en egenandel på kr. 1.100 per. deltaker.

PÅMELDING: Etablererkurs Tynset