Arnstein og Johanne Stensaas

Stensaas Reinsdyrslakteri as har økt omsetningen sin med 25 millioner på fem år. I år ser de ut til å nå målet om 70 millioner i omsetning. Et mål som for bare få år siden virket umulig å nå.

For oss er tilgangen til råvarer begrenset, forklarer markedssjef Johanne Stensaas. – Derfor må vi vokse gjennom å øke vår egen verdiskaping, samtidig som vi har fokus på effektivisering.

Johanne Stensaas (30) er fjerde generasjons Stensaas.  Sammen med faren Arnstein Stensaas (67) har hun og resten av ledergruppa drevet fram en betydelig vekst. Suksessen er et resultat av strategiske valg og hardt arbeid. Støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, prosjektet Vekst 2020, Rørosregionen Næringshage og andre samarbeidspartnere har også vært viktig.

Produktutvikling og design

For fem år siden sto bedriften ved et veivalg. Skulle de fortsette som før, eller satse offensivt på vekst? Det tradisjonsrike slakteriet mellom Brekken og Røros valgte det siste.

Skulle vi velge vekst måtte vi øke verdien på kjøttet, forklarer Johanne. – Fram til da hadde vi stort sett levert kjøttet som tonnasje til store oppkjøpere som Notura. Siden tilgangen på reinkjøtt er begrenset hadde vi ikke mulighet til å skape den veksten vi ønsket gjennom økt volum. Vi måtte sørge for å få bedre betalt, faktisk mye bedre betalt, for kjøttet.

Gjennom deltagelse i programmet Vekst 2020 utarbeidet Stensaas Reinsdyrslakteri en vekststrategi i 2013. Målet var 70 millioner i omsetning. Et mål som i utgangspunktet virket tilnærmet umulig å nå.

Med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge og fra Forskningsrådets ordning SkatteFUNN har selskapet hatt stort fokus på å utvikle nye produkter. Viltburger, pølser, tørka kjøtt og røkt kjøtt er noe av det som er blitt arbeidet fram de siste årene. Det lokale designbyrået Form til fjells as har utviklet bedriftens nye design, og laget emballasje til alle nye produkt.

Det nye designet har uten tvil vært et stort løft for oss. Det var en tung investering, men vi er overbevist om at den har vært lønnsom, sier Johanne. – Fra å selge kvalitetskjøtt som tonnasje til en lav kilopris, foredler vi nå våre egne råvarer til kvalitetsprodukter, emballerer dem og når fram til sluttkunden.

Tilskudd til utvikling

For oss har det vært avgjørende å ha Innovasjon Norge med på laget. Vi har drevet omfattende produktutvikling, bygd ut pølsemakeri og røke-gamme, utvidet produksjonslokalet og bygd nytt kjølerom, forteller Arnstein Stensaas. – Utbyggingene har vært helt nødvendige for å kunne satse på egen produktutvikling og utnytte råvaren slik vi gjør i dag. Dette hadde vi ikke klart uten hjelp.

Reinsdyrslakteriet har også vært gode til å utnytte de mulighetene som ligger i Forskningsrådets ordning om SkatteFUNN. De siste årene har virksomheten hatt rundt én million i skattefunn-midler hvert år. Bl.a. til utvikling av nye produkter, løsninger knyttet til ny emballasje og sågar et mobilt slakteri.

Viktige samarbeidspartnere

Når Arnstein og Johanne blir spurt om hva som har vært de viktigste suksessfaktorene for slakteriet disse siste fem årene svarer de:

Offensiv tenking: Å tørre å tenke nytt, og å tørre å tenke stort nok
Lojalitet: Til ansatte, kunder og leverandører
Samarbeid: Med Rørosmat, Innovasjon Norge og Rørosregionen Næringshage

Næringshagen har vært en god sparringspartner og en kritisk og inspirerende pådriver i arbeidet, mener Arnstein. – Næringshagen har hjulpet oss til å se muligheter bla.a. med SkatteFUNN og hos Innovasjon Norge. De tør å utfordre oss, og gode på oppfølging, avslutter Johanne.