Å navigere i virkemiddelapparat-jungelen kan være en krevende øvelse selv for den mest rutinerte. Små og mellomstore bedrifter har ofte lite eller ingen ressurser til å lete seg gjennom hjemmesidene til apparatet og sette seg inn i vilkår og søknadsskriving.

Rørosregionen Næringshage ønsker å sette søkelys på hvilke finansieringsmuligheter det finnes for forsknings- og utviklingsarbeid, og inviterer næringslivet i regionen til gratis frokostmøte på Tynset og Røros. Med oss har vi Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Regionale forskningsfond. I tillegg vil lokale bedrifter fortelle om sitt arbeid med nyskaping og utvikling.

Det blir KompetanseForum på Tynset for næringslivet i Hedmark 27. april og KompetanseForum på Røros for næringslivet i Sør-Trøndelag 29. april. Det er derfor viktig at bedriftene kommer på møtet i det fylket de holder til i.

Trainee i Rørosregionen Næringshage, Helene Ilvang forteller at det er store navn som kommer:

Til Tynset kommer Kristin Malonæs fra Innovasjon Norge, Elisabeth Frydenlund fra Forskningsrådet og Hege Taarud fra Regionale Forskningsfond. Det er ikke hver dag næringslivet i Nord-Østerdal har de tre regiondirektørene i samme rom, dette er mulighet man bør benytte seg av, sier hun!

Også til møtet på Røros er Innovasjon Norge, Forskningsrådet og forskningfondene solid representert med bl.a. Stein Ivar Strøm og Lars André Dahle.

To lokale bedrifter kommer også for å fortelle om hvordan de arbeider med utvikling i sine bedrifter. Jorid Skott Svendsen fra Vauldalen Fjellhotell og Roar Voll fra Alvdal Skurlag foreleser på henholdsvis Røros og Tynset.

Meld dere på nå, her er det mye å lære! Avslutter Helene Ilvang

Helene Ilvang, trainee i Rørosregionen Næringshage inviterer til KompetanseForum på Tynset og Røros

Helene Ilvang, trainee i Rørosregionen Næringshage inviterer til KompetanseForum på Tynset og Røros

 

Bedrift i Sør-Trøndelag, meld deg på her: http://roroshagen.frontal.no/arrangement/kompetanseforum_29april/

Bedrift i Hedmark, meld deg på her: http://roroshagen.frontal.no/arrangement/kompetanseforum_27april/ 


 

Fakta:

Innovasjon Norge:
Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge har et bredt arbeidsfelt, men tre hovedarbeidsområder: entreprenørskap, vekst i bedrifter og innovasjonsmiljøer. Kilde: Innovasjon Norge

Regionale forskningsfond:
De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Forskningsfondene skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Innenfor disse områdene skal de også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. Kilde: Regionale forskningsfond

Forskningsrådet:
Forskningsrådet skal bidra til et helhetlig FoU-system som leverer forskning av høy kvalitet, utvikler kunnskap for å møte sentrale utfordringer i samfunn og næringsliv, bidrar til dynamikk og samhandling nasjonalt og internasjonalt og legger til rette for læring, bruk og innovasjon. Forskningsrådet drifter SkatteFUNN-ordningen. Kilde: Forskningsrådet