Fagkompetansen ved LHL-klinkkene Røros og Navigator Kompetanse Røros går nå sammen om å utvikle et nytt tilbud i Norge for å få flere unge gjennom utdanning og ut i arbeid.

bilde 2Navigator Kompetanse og LHL-klinikkene Røros vil utvikle et nytt tilbud til unge som faller ut av utdanning og arbeid. Jon Anders Kokkvoll og Mary Anne Bakos har hentet inn hjelp fra Rørosregionen Næringshage ved Sigrid M. Jansen for å lede arbeidet.

 

Det er en betydelig samfunnsutfordring i Norge at mange unge faller ut av videregående opplæring, og verken er under utdanning eller i arbeid over lenger tid. I tillegg til de personlige kostnadene for hver enkelt ungdom, går arbeidslivet glipp av arbeidskraft og trygdeutgiftene blir høye. Nå går LHL-klinikkene Røros og Navigator Kompetanse sammen om å utvikle et nytt tilbud som svar på nettopp disse utfordringene.

 

Vil få unge i arbeid

– Vi er to sterke kompetansemiljø som går sammen om å løse en samfunnsutfordring, forteller Mary Anne Bakos, virksomhetsdirektør ved LHL-klinikkene Røros. – Vi har både kompetanse og kapasitet, og kan i fellesskap legge til rette for ordninger som faktisk virker.

Avdelingsleder ved Navigator Kompetanse, Jon Anders Kokkvoll peker på en utarbeidet forskningsrapport fra SINTEF Teknologi og samfunn som viser at 7 prosent av all ungdom mellom 16-29 år i Sør-Trøndelag mottar ytelser fra NAV. Hovedproblemene er dårlig selvfølelse, sosiale problemer, psykiske problemer, ensomhet, manglende motivasjon og generelt dårlig mestringsfølelse etter mange nederlag.

– Ungdommene trenger å oppleve mestring og få tilbake trua på seg selv, sier Kokkvoll. – Målet må være at de unge skal få en utdanning og opplæring som gjør at de kan stå i lønnet arbeid over tid. De unge voksne representerer en arbeidskraft samfunnet har bruk for, og det å være til nytte er grunnleggende for et godt liv.

Nye tiltak – nye arbeidsplasser

LHL-klinikkene Røros og Navigator Kompetanse sitter i disse dager sammen for å utvikle nye tiltak for unge voksne som faller ut av utdanning og arbeidsliv. – Vi ønsker å se helse og arbeid i en tettere sammenheng, sier Bakos.- Det er nødvendig å redusere antall unge som mottar støtte fra NAV, og den kompetansen Navigator Kompetanse og LHL-klinikkene har til sammen vil kunne bidra til nettopp det. Vi kan mye om rehabilitering, helse, næringslivets behov og det å få folk tilbake til arbeid igjen.

De to bedriftene bruker Rørosregionen Næringshage til å lede strategiprosessen ved utvikling av de nye tjenestene. Daglig leder i næringshagen, Sigrid M. Jansen mener det er et stort potensial for å utvikle nye arbeidsplasser på Røros i forbindelse med nye arbeidsmarkedstiltak. – LHL-klinikkene Røros og Navigator Kompetanse er viktige arbeidsplasser i regionen, sier Jansen. – Det er ingen grunn til at ikke nettopp disse sterke kompetansemiljøene skal kunne utvikle gode tjenester og tiltak som virker for unge som faller utenfor både arbeid og skole.

Næringshagens oppdrag i denne sammenhengen er å bidra til utviklingsprosessen hos våre to lokale bedrifter slik at de styrker sin posisjon og skaper flere arbeidsplasser.

 

– Som skapt for Røros

Ordfører Hans Vintervold har deltatt på flere møter i oppstarten av prosjektet. – Dette arbeidet utfyller bildet av Røros, mener Vintervold. – Rammene ligger så godt til rette med naturen, kulturen, maten og kompetansen. Vi kan bygge videre på det vi allerede er gode på, og dette kan bli et godt tilskudd til visjonen om Helsebyen på fjellet. Jeg tror det også vil kunne åpne for mange nye spennende arbeidsplasser – ikke minst for yngre arbeidstakere med høy utdanning, avslutter ordføreren.