Fjelltraineer i kull 8: Hans Bull, Even Hoff, Tone M. Følling og Mats T. Hjorthol.
Foto: Øyeblikket foto

Endelig er de nye Fjelltraineene på plass! Etter en lang, men god rekrutteringsprosess starter det i år 4 nye Fjelltraineer og ny ung arbeidskompetanse er igjen tilført regionen vår.

I år ble det kjørt 2 utlysninger, en generell utlysning samt en spesifikk utlysning for Museene i Sør- Trøndelag og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Tilsammen kom det inn hele 130 søknader noe som er dobling av forrige rekord, og det måtte 16 intervjuer til for at disse 4 nye Fjelltraineene endelig kunne flytte til regionen.

Søknadsmassen viser at Fjelltrainee er et veldig godt og konkret tiltak for å få ung, kompetent arbeidskraft inn til regionen vår. Undersøkelser og egne erfaringer viser at opp mot 80% av Fjelltraineene blir værende i regionen etter endt Fjelltraineeløp, uansett om de har tilhørighet i regionen fra før, eller om de er helt ny i regionen. Og alle som blir værende får seg fast arbeid enten under Fjelltraineeperioden hos en av Fjelltraineebedriftene de er innom, eller hos andre bedrifter. Dette viser at Fjelltrainee er et aktivt virkemiddel for regionen.

Årets nye Fjelltraineer er:

Navn: Mats Thun Hjorthol
Født: 1989
Fra: Trondheim
Utdanning: Master i ledelse og teknologi fra Handelshøyskolen i Trondheim
Fjelltraineebedrift(er): 12 mnd hos Flokk. 12 mnd åpen profil

Navn: Even Hoff
Født: 1991
Fra: Brekstad
Utdanning: Sivilingeniør fra UiT
Fjelltraineebedrift(er): 12 mnd hos Røros Metall. 12 mnd åpen profil

Navn: Tone Madsen Følling
Født: 1988
Fra: Averøy
Utdanning: El-kraftingeniør fra NTNU
Fjelltraineebedrift(er): 12 mnd hos Røros E-verk. 12 mnd åpen profil

Navn: Hans Bull
Født: 1990
Fra: Skedsmokorset
Utdanning: Mastergrad innen naturforvaltning fra NMBU
Fjelltraineebedrift(er): 12 mnd hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 12 mnd hos Museene i Sør-Trøndelag