Utsiktene for 2016 er gode for industribedriften Røros Vinduer og Dører som satser tungt på produkt- og kompetanseutvikling.

roros-vinduer-og-dorer

Rørosvindu med aluminiumsbekledning

 

Røros Vinduer og Dører er et heleid datterselskap av Isola og fremstår i dag som en av Norges mest automatiserte vindusprodusenter. Under ledelse av daglig leder Tor Lømo-Hansen har det blitt satt i gang flere store utviklingsprosjekt og utvidelse av varesortimentet. Selskapet startet i 2015 en prosess med å utvikle et aluminiumsbekledd vindu. Fabrikksjef Lars Ingvar Telle forteller at de har fått støtte av Skattefunn og Innovasjon Norge til denne utviklingen:

– Vi har fått god hjelp av Rørosregionen Næringshage i søknadsprosessen. Vi har et samarbeid vi syns fungerer godt, og ønsker også å benytte oss av næringshagen i fremtidige prosjekt.

Telle forteller også at de har innledet et samarbeid med SINTEF om å utvikle et nytt produkt som tilfredsstiller myndighetenes krav til isolering, som må være klart i 2016.

I tillegg til produktutvikling har selskapet satt i gang et stort kompetansehevingsløft. Samtlige ansatte skal gjennomføre et opplæringsløp, noe som skal styrke bedriften og bidra til videre vekst. Telle forteller at mye er basert på at de ansatte lærer opp hverandre, men at de også leier inn eksterne aktører til blant annet norskundervisning.

– Prosjektet har en betydelig kostnadsramme og vi har fått støtte av NAV til gjennomføringen. Det har ført til at vi kan beholde flere ansatte gjennom vinteren og lære opp de ansatte slik at de er klar til høysesongen kommer.

Videre forteller Telle at de har fått flere store kunder som gjør at fabrikken kan holde et høyt aktivitetsnivå også gjennom vinteren:

– Utsiktene for 2016 er veldig gode. Gjennom kompetanseløftet skal vi utvikle oss godt som organisasjon og vi satser på ytterligere vekst og økt omsetning.

 

Ny fabrikksjef i Røros Vinduer og Dører, Lars Ingvar Telle. Foto: Tore Østby, Rørosnytt

Ny fabrikksjef i Røros Vinduer og Dører, Lars Ingvar Telle. Foto: Tore Østby, Rørosnytt

 

Røros Vinduer og Dører er målbedrift i Rørosregionen Næringshage