50 års jubilanten Protex fra Ålen, står godt posisjonert i et skandinavisk tekstilmarked som har vært gjennom store endringer. Bedriften har bemerket seg gjennom forskning og produktutvikling og Merket for god design gjennom flere år, og ble i år kåret til årets bedrift i Holtålen kommune.

protex_3

 

Protex sin strategi de senere år har vært å satse tungt på å utvikle egne nisjeprodukt. Hoftebeskytteren HiP ble utviklet gjennom en 3-årsperiode, og produktet ble i 2015 tildelt Merket for god design. Protex har også utviklet arbeidsklær-kolleksjonen Ragnarok, spesielt tilpasset havbruksnæringen. Denne kolleksjonen ble også tildelt Merket for god design nå i 2016.

Bedriften har vært leverandør av feltstøvler til Forsvaret siden 2010. Etter ny anbudsrunde i 2016 fikk bedriften en ny 4-årskontrakt på levering av feltstøvler. I tillegg vant bedriften også to andre anbudskonkurranser til Forsvaret.

Tekstilmarkedet er i endring, man ser at merkevarer som har vært produsert i Kina og østen, gradvis kommer tilbake til Europa. Bedrifter søker en tettere kommunikasjon mellom salg, marked og utvikling og produksjonen av produktene. Verdien av kortere reisetider, hyppigere fabrikkbesøk og raskere leveransetider synes å øke, samtidig med at også etiske og bærekraftige argumenter vinner frem. I dette bildet ønsker Protex å være en aktiv partner i Skandinavia og Nord-Europa.

Protex har videre som målsetning å være ledende både med hensyn til etikk, moral og teknologisk utvikling. Dette vil være sterke drivkrefter i fremtidens tekstilindustri.

Daglig leder, Margrethe Engan Gjære, forteller:

«For å kunne være ledende på slike områder må man sørge for å videreføre mye av det som har ført bedriften til sine første 50 år: Nysgjerrighet, løsningsorientering og evne til å omsette mange flinke menneskers innsats til gode resultater for ansatte, kunder og eiere».

 

Protex er målbedrift i Rørosregionen Næringshage