Matråd AS er en kompetansebedrift innen næringsmiddel og vann. Bedriftens visjon er å bidra til god matkvalitet gjennom analyse og rådgiving.

matråd as

Tre blide damer i Matråd, som feirer 5 år i år. Foto: NEA Radio, Nils Kåre Nesvold

 

Matråd AS ble etablert i 2011 og eies av Birgit Nygård og Jorund Brynhildsvoll. Bedriften fylte nettopp 5 år og to har nå blitt til fire. Charlotte Staurem fra Sandnessjøen har en mastergrad i bioteknologi fra NTNU og begynte i januar i 2015. Nå på slutten av 2016 har Gro Anita Presthagen blitt ansatt, hun har bakgrunn som vernepleier med videreutdanning i psykiatri, men ønsker å prøve andre arbeidsområder.

Bedriften utvikler kvalitetssystemer i tett samarbeid med kunder, og skreddersyr analyseopplegg for hver enkelt. Den unike kombinasjon av laboratorium og trygg rådgiving gir kunden et helhetlig produkt som bidrar til å styrke sin tillit i markedet. I tillegg til analyser og oppbygging av kvalitetssystem holder Matråd kurs, interne revisjoner og kan hjelpe til ved oppstart av næringsmiddelbedrift eller med produktutvikling. At arbeidsoppgavene i Matråd er varierte kan en trygt si!

Matråd er en naturlig samarbeidspartner når det gjelder både analyse og rådgiving i beredskapssituasjoner. Behovet for laboratorietjenester i nærområdet er stort, og raske analysesvar og kort transportvei er kritisk for god beredskap både i kommunal sektor og for næringsmiddelbedrifter. At det stadig er etterspørsel etter deres fagkunnskap beviser at de har klart å gjøre seg synlige i markedet og at varen de leverer tilfredsstiller kundens krav. Matråd er stolt av å kunne bidra i det stadig voksende matmiljøet i regionen, samtidig som de bistår viktige helseinstitusjoner i regionen både med analyse og rådgiving.

 

Matråd er målbedrift i Rørosregionen Næringshage