FIAS er regionens interkommunale renovasjonsselskap og håndterer både den lovpålagte husholdnings- og hytterenovasjonen og næringsrenovasjon. Nærinsrenovasjonen markedsføres gjennom merkevaren FIAS Proff. I FIAS skjer det store forandringer for øyeblikket; husstander i Fjellregionen får tilbud om å bytte fra sekk til dunk.

Markedssjef Hanne Maageng Olsen demonstrerer den nye tjenesten Dunk. Foto: Erland Vingelsgård

Markedssjef Hanne Maageng Olsen demonstrerer den nye tjenesten med dunk. Foto: Erland Vingelsgård

 

Markedssjef Hanne Maageng Olsen forteller at tilbudet med dunk er et viktig prosjekt for FIAS:

– Ikke alle er like fornøyd med at restavfall kastes i en sekk. Den kan være tung å bære frem til veien, og fugler og dyr kan ødelegge sekken og dra søppel og rot utover. FIAS tilbyr nå dunk til restavfallet til de som ønsker det.

Den nye tjenesten er en grå plastdunk på hjul, noe som gjør det lettere å sette fram restavfallet på hentedagen, den er også valgfri.

– Bestillingsfristen er 1.april og bestillingen må gjennomføres av huseier eller fakturamottaker, legger Maageng Olsen til.

Dunken er en betalbar tilleggstjeneste på kr 200,- pr. år og bestilles fra FIAS sin hjemmeside.

 

Tømming av container, FIAS Pro. Foto: Ivar Thoresen, DMT Alvdal

Tømming av container, FIAS Pro. Foto: Ivar Thoresen, DMT Alvdal

 

FIAS Proff er den delen av FIAS som tilbyr avfallsløsninger for næringslivet.

– Vi tilbyr forsvarlig avfallshåndtering og miljøvennlige løsninger, og er en totalleverandør i Fjellregionen, forteller Maageng Olsen.

Et spennende prosjekt FIAS Proff er inne i nå er den nye brua på Alvdal, hvor de er underleverandør til Implenia; som har stort fokus på sortering av blant annet metall og trevirke.

 

FIAS er målbedrift i Rørosregionen Næringshage