Regionale trainee-ordninger i Trøndelag samarbeider i nytt prosjekt

Trøndelag Fylkeskommune har vedtatt å støtte de regionale traineeordningene i et toårig prosjekt. De fire trainee-ordningene i Trøndelag er Intro Trainee på Innherred, KystTrainee, Fjelltrainee og Trainee Namdal. I prosjektet skal de samarbeide under en felles paraply, Trainee Trøndelag.

Bakgrunnen for prosjektet er å legge til rette for erfaringsutveksling og tettere samarbeid mellom de regionale ordningene. Trainee Trøndelag er et toårig prosjekt med støtte fra Trøndelag Fylkeskommune.
Samareh Granquist deltar i prosjektet på vegne av Fjelltrainee og Rørosregionen Næringshage. Marit Eriksen fra Intro Trainee er prosjektleder for samarbeidet.

Samarbeid fra kyst til fjell

Målet er å bidra til mer enhetlig og effektive traineeordninger i Trøndelag. Slik kan ordningene i større grad møte både nærings- og arbeidslivets samt studentenes behov, sier Marit Eriksen som er prosjektleder for samarbeidet.

Felles verktøy og profilering

Samarbeidet er allerede godt i gang. Felles markedsmateriell og planlegging av stand under karrieredager står på planen utover høsten.
Vi står sterkere i lag og ønsker å fremheve hvilke muligheter som finnes i distriktene.
Vår erfaring er at folk med rett kompetanse ikke er klar over hvilke spennende karrieremuligheter som finnes utenom byene.

Marit forteller også at de får stordriftsfordeler hvor de kan lære av hverandre, utveksle erfaringer og sammen kunne skape en best mulig trainee-ordning i Midt-Norge.

Prosjektgruppa hadde sin første samling i Trondheim i mai og sin andre samling på Hitra-Frøya i begynnelsen av september. I desember skal de møtes på Røros.

Trainee Trøndelag

Samarbeid mellom trainee-ordninger i Trøndelag. De fire trainee-ordningene i Trøndelag er Intro Trainee på Innherred, KystTrainee, Fjelltrainee og Trainee Namdal.
Sammen skal de skape en felles plattform og merkevare.