Administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth hadde hørt mye positivt om Røros før hun kom, men ble overraska og imponert over samarbeidet som hun ble presentert for da hun besøkte Røros sist i oktober. 

Traaseth_1

Direktør for Innovasjon Norge Sør-Trøndelag, Vigdis Harsvik, daglig leder i Rørosregionen Næringshage, Sigrid M. Jansen og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth

Rørosregionen Næringshage arrangerer Kompetanseforum med jevne mellomrom og fredag 23/10 var det administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, som kom til Røros. Næringsliv fra hele regionen møtte opp i hopetall for å få med seg den populære lederens foredrag om endringsledelse, et høyaktuelt tema både nasjonalt og regionalt. Før foredraget kunne folk kose seg med frokost, og støynivået var forholdsvis høyt. Da Traaseth entret scenen ble den rekordstore forsamlingen på 90 stk. musestille. Traaseth innleder med de nasjonale endringene Norge som land står overfor og presiserer at vi har flere muligheter enn begrensninger. Hun følger opp med å fortelle om endringene som er blitt gjort i Innovasjon Norge. I denne delen får hun besøk på scenen av Vigdis Harsvik, direktør for Innovasjon Norge Sør-Trøndelag. Både Traaseth og Harsvik pekte på at bedrifter i Fjellregionen har kommet lengre med endring og innovasjon enn landsgjennomsnittet.

 

Rekordstort oppmøte på KompetanseForum 23.oktober

Rekordstort oppmøte på KompetanseForum 23.oktober

 

Røros Tweed og Havsjøveien Industriområde fikk besøk av Anita Krohn Traaseth og Vigdis Harsvik etter at foredraget var ferdig på Storstuggu. Daglig leder på Røros Tweed Erland Sjøvold ga en kort presentasjon av bedriften før det ble tid til en omvisning i produksjonslokalene. Røros Tweed har eksperimentert mye med norsk ull og utvikling av tekstiler med høy kvalitet og design, og har de siste årene konsentrert produksjonen om pledd av høy kvalitet i 100% ren ull med design inspirert av arven på Røros. Røros Tweed har gjennomført flere utviklingsprosjekter de senere årene både for å optimalisere produksjon og for å jobbe med marked og design.

Havsjøveien Industriområde ble etablert høsten 2012 og etter at byggetrinn 2 ble tatt i bruk våren 2015 er nå 8 bedrifter med ca 60 arbeidsplasser lokalisert her. Daglig leder Kjetil Reinskou i Røros Food & Beverage Group stod for omvisningen i produksjonslokalene til Smaken av Røros og Røros Bryggeri & Mineralvannfabrikk, mens Kristin Bendixvold orienterte om samvirkebedriften Rørosmat SA som har kontor og lager i samme lokaler. Lunsj basert på lokale råvarer dannet en fin ramme om presentasjonen fra Rørosregionen Næringshage, der Sigrid Jansen presenterte idéen om et bredere samarbeid mellom industrimiljøet, reiselivet og lokalmatmiljøet. Tilbakemeldingene fra direktøren var svært positive, og Krohn Traaseth sa at ” det er flott å se at det jobbes på langs og på tvers av alle verdikjeder, og miljøet her på Røros utfører og gjennomfører det grønne skiftet ved å jobbe sammen og utnytte hverandres kompetanse”. Daglig leder i RNH Sigrid M. Jansen er svært glad for tilbakemeldingene fra Anita Krohn Traaseth og lover at dette skal det jobbes mere med i tiden framover.

Daglig leder i Rørosmat, Kristin Bendixvold og Anita Krohn Traaseth

Daglig leder i Rørosmat, Kristin Bendixvold og Anita Krohn Traaseth