Tone Melvær Ruud har startet som fjelltrainee hos Rørosregionen Næringshage.  

Med en avlagt doktorgrad i kosmologi ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk, stiller Tone Melvær Ruud med en litt annerledes bakgrunn enn oss andre i næringshagen. Fra september vil du møte henne som fjelltrainee hos oss.

Både under master- og doktorgrad, har Tone jobbet med dataanalyse for ulike prosjekter innenfor observasjonell kosmologi. Det har i stor grad dreid seg om å utvikle og anvende dataprogrammer for å behandle de store mengdene data slike prosjekter samler inn. Ved næringshagen vil Tone jobbe som assisterende- og selvstendig prosjekt og prosessleder, primært rettet mot industri- og produksjonsbedrifter.

Tone er opprinnelig fra Hegra, men har bodd i Oslo siden 2006. På fritiden har hun drevet mye med karate. Det var gjennom karateklubben hun ble kjent med sin samboer, som viste seg å være utflyttet rørosing. Så en kan kanskje takke karaten for at hun nå kommer flyttende til fjells med samboer og to små:

Vi har tenkt på å flytte til Røros i flere år, og vi er veldig glade for at planene nå endelig blir satt ut i livet. Vi gleder oss til å bo i roligere omgivelser, med bedre plass, renere luft og kortere avstander, og med både venner og storfamilie rett i nærheten.

Velkommen til oss i næringshagen!

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 23 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?