Tone Madsen Følling blir Fjelltrainee i Røros Elekstrisitetsverk

Røros Elektrisitetsverk AS har vært Fjelltrainee-bedrift siden starten og ansetter i år Tone Madsen Følling i traineestilling. Hun blir den tredje Fjelltraineen Røros E-verk ansetter.

Tone er 28 år og kommer fra Averøy. Hun har mastergrad i electric power engineering fra NTNU, i tillegg har hun en bachelor i fornybar energi fra Universitetet i Agder. Dette er kvalifikasjoner som passer godt for Røros E-verk, og Tone vil i løpet av sin traineeperiode rullere på ulike avdeligner.

På fritiden liker Tone å gå tur med hunden sin, trene og gå på konserter. Om det å flytte til Røros sier hun følgende: ”Det blir amazing å flytte til Røros. Gleder meg til å oppleve Røros-vinteren og en spennende jobbhverdag!”.

Om Røros E-verk
Røros E-verk er en tradisjonsrik bedrift i stadig utvikling og med et hjerte for lokalsamfunnet. Rekruttering og kompetansehevning er et av bedriftens strategiske satsingsområder for å nå de forretningsmessige målene – Fjelltrainee er stolt av å ha Røros E-verk med på laget.


Vi ønsker Tone velkommen til Fjelltrainee og Røros.

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 19 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?