Rørosregionen Næringshage har avholdt siste styremøte før ordinær Generalforsamling, og fire styremedlemmer ble takket av etter lang og iherdig innsats.

FullSizeRender

Takk for solid arbeid! Hans Petter Kvikne, Leif Jørgen Hovdahl, Linda Ramberg og Geir Bergh takkes for lang og solid innsats i styret i Rørosregionen Næringshage as.

 

Rørosregionen Næringshage as avholder Eiermøte og ordinær Generalforsamling mandag 23. mai. Her vil eierene blant annet velge nytt styre i selskapet. På dagens styremøte fikk fire styremedlemmer som da går ut av selskapets styre, velfortjent oppmerksomhet og ros for lang og solid innsats for næringshagen.

 

Fra den spede begynnelse

Leif Jørgen Hovdahl var med blant de opprinnelige stifterne av Røros Næringshage as. Sammen med Røros Hotell, Gjøsvika Invest (nåværende Røros Vekst) og Siva var det Røros Flyservice som 20. januar 2006 stiftet næringshagen. Daværende næringssjef i Røros kommune John Stav var i kraft av stillingen som næringssjef den som drev næringshagen.

Leif Jørgen ble valgt inn i selskapets aller første styre i 2006 og satt den gang fram til 2009. Når Leif Jørgen nå takker for seg i denne omgang er det altså i sin andre periode i styret i Rørosregionen Næringshage hvor han har sittet fra 2014 og fram til nå.

 

Lang og solid innsats

I 2011 gjennomførte næringshagen en stor emisjon og endret navn til Rørosregionen Næringshage as. Daglig leder Sigrid M. Jansen ble ansatt i mai 2011. Næringshagen hadde med det fått sin første ansatt. Samtidig, i mai 2011, ble Linda M. Ramberg og Hans Petter Kvikne valgt inn i selskapets styre. Geir Bergh ble valgt inn året etterpå, i mai 2012.

Når Leif Jørgen, Hans Petter, Linda og Geir nå går ut av styret i Rørosregionen Næringshage, er det sentrale nøkkelpersoner i næringshagens utvikling som gir seg. De har vært med på å utvikle selskapet fra kun én ansatt, til dagens sterke fagmiljø med 6 personer. De har satt sitt preg på selskapet og vært sentrale personer for at vi er der vi er i dag.

I løpet av deres periode som styremedlemmer i Rørosregionen Næringshage har selskapet hatt en voldsom utvikling og positiv vekst. På dagens styremøte fikk de velfortjent ros og oppmerksomhet for arbeidet sitt fra styreleder Steinar Skjerdingstad.