Rørosregionen Næringshage tilbyr nå en kurs-serie med hovedfokus på å øke salget.

Kursets målsetting er å øke omsetning hos hver av de deltagende virksomhetene med mellom 5 og 15% tolv måneder etter oppstart.

Som målbedrift får du 75 % rabatt på kurset.

Øk salget!
Et kompetansehevingtilbud fra Rørosregionen Næringshage.

Ønsker dere å bli dyktigere i salgsprosessene?

Konsekvensene av å ikke utvikle salgskompetanse kontinuerlig er å bli stående på stedet hvil og at konkurrentene går forbi.

Spisset salgskompetanse vil øke bedriftens omsetning og inntjening. Å trene og utvikle kompetansen hos selgere øker omsetning direkte og er målbart. Tilført kompetanse er varig og vil videreutvikles internt i etterkant.

Kursets målsetting

 • Øke omsetning hos hver av de deltagende virksomhetene med mellom 5 og 15% tolv måneder etter oppstart
 • Alle deltagere skal øke sin profesjonalitet vesentlig i salgsprosessene med kunde

Format

 • Intervju og kartlegging av de deltagende bedriftene for å avdekke situasjon og behov. Varighet 1,5 timer.
 • 4 felles-samlinger hver av en varighet på 4 timer.

Kurset vil veksle mellom dialog og forelesning, mellom diskusjon og korte beskrivende treningssituasjoner

 • Hver deltagende bedrift vil i løpet av perioden få direkte oppfølging på arbeidsplassen for individuell rådgivning én eller to ganger.

Hvert arbeidsmøte vil ha en varighet på ca 1- 2 timer

Kurset vil være reelt orientert mot deltagernes virkelighet.
Som deltager arbeider du med konkrete case som har betydning for din bedrift nå.
Maks antall bedrifter: 10 stk. Hver bedrift kan ha med 1 til 3 deltagere.

Kursholder

Gard Erik Sandbakken jobber i Rørosregionen Næringshage og har arbeidet med salgsutvikling i mer enn 20 år i forskjellige bransjer. Med virksomheter med omsetning fra noen millioner til milliardomsetning. Både produkt- og tjenestesalg.

Han har skapt konkrete dokumenterbare resultater som følge av kompetanseheving med både nasjonale og lokale virksomheter.

Rammeverk for innhold

 • Det menneskelige møtet mellom selger og kunde – kommunikasjon
 • Alle deltagere vil få mulighet til å analysere sin selgerprofil gjennom et enkelt analyseverktøy
 • Dybdekunnskap om menneskelige forskjeller og deres betydning for å bygge tillit og sikre hensiktsmessig kommunikasjon
 • Hvordan lese og forstå kunden
 • Selgerrollen – bevisstgjøring av egen rolle og situasjon, bedriftsinternt og mot marked/kunder
 • Innføring i sterk metodikk som gjelder for enhver salgsprosess – her vil vi gå i dybde og være svært konkrete
 • Hvordan skrive tilbud som er selgende, og ikke passive eller informative eller kjedelige
 • Hvordan finne de riktige kundene – hvordan få det første møtet – hvordan få et ja fra kunde

Sted: Røros

Pris og tidspunkt:
Kurstid mellom kl.17.00 og 21.00 for hver samling

 • Samling 1: torsdag 28. okt
 • Samling 2: torsdag 18. nov
 • Samling 3: torsdag 17. des
 • Samling 4: torsdag 13. jan

Ordinær pris: 15 000,-

Målbedrift i Rørosregionen Næringshage: 3 750,-

For mer informasjon kontakt Gard Erik Sandbakken:

Tlf: 93463964        Mail: gard.sandbakken@roroshagen.no

For påmelding:

post@roroshagen.no

Gratis kompetanseheving i samarbeid med BI. Førstemann til mølla!

HVA LÆRER DU?

Formålet med kurset «økonomi og forretningsforståelse» er å belyse de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester, forståelse for forretningsdrift og virksomhetsstyring. Kurset vil bidra til å gi deg oppdatert kunnskap om de overordnede sammenhengene mellom fagområdene bedriftsøkonomi, strategi og finans, til FNs 17 bærekraftmål og sirkulær økonomisk logikk. I lys av forretningsforståelse gjennomgås relevant teori, relevante kalkulasjoner og metoder, alt med tanke å styre virksomheten best mulig gjennom optimale beslutninger for å øke måloppnåelse og konkurransekraft, herunder utvikling av ønsket kultur.

KURSINFO FOR GRATISKURS ØKONOMI OG FORRETNINGSFORSTÅELSE
Kursholder og sted: BI, Zoom

Tidspunkt: Oppstart 20. august

Benytte PIN-koden 2021 når du søker.

Myndighetene har bevilget flere midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Rørosregionen Næringshage kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby flere gratis nettbaserte kurs. Kursene gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng. Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU.

 

For mer informasjon og påmelding, KLIKK HER

Gratis kompetanseheving i samarbeid med BI. Førstemann til mølla!

HVA LÆRER DU?

En stadig voksende del av verdiskapingen i samfunnet skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører de fleste. Prosjektformen har høy nytteverdi og bidrar til samfunnet på en positiv måte. Kurset «Prosjektledelse 1» gir deg relevante kunnskaper og ferdigheter enten du skal jobbe med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Kurset gir oversikt over aktuelle verktøy og metoder.

KURSINFO FOR GRATISKURS PROSJEKTLEDELSE 1
Kursholder og sted: BI, Zoom (nettsamlinger)

Tidspunkt: Oppstart 7. september

Benytte PIN-koden 2021 når du søker.

Myndighetene har bevilget flere midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Rørosregionen Næringshage kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby flere gratis nettbaserte kurs. Kursene gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng. Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU.

 

For mer informasjon og påmelding, KLIKK HER

Gratis kompetanseheving i samarbeid med BI. Førstemann til mølla!

HVA LÆRER DU?

​Digital forretningsforståelse er et av kompetanseområdene som er blant de aller mest etterspurte i dagens arbeidsmarked. For å lykkes med endring mot økt digital forretningsforståelse, må både kunnskap om hva som skaper endringen og hvordan den påvirker bransjen man opererer i, være til stede. Det er avgjørende å skaffe innsikt i hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheten, og forstå hvordan digitalisering, automatisering og store data (Big Data) påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift.

KURSINFO FOR GRATISKURS DIGITAL FORRETNINGSFORSTÅELSE
Kursholder og sted: BI, Zoom (nettsamlinger)

Tidspunkt: Oppstart 8. september

Benytte PIN-koden 2021 når du søker.

Myndighetene har bevilget flere midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Rørosregionen Næringshage kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby flere gratis nettbaserte kurs. Kursene gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng. Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU.

 

For mer informasjon og påmelding, KLIKK HER

Gratis kompetanseheving i samarbeid med BI. Førstemann til mølla!

HVA LÆRER DU?

Customer Experience Management har de siste årene kommet på agendaen til stadig flere typer virksomheter – både i privat og offentlig sektor. Et sentralt spørsmål kurset skal besvare er; Hvordan kan Customer Experience Management brukes for å forbedre kundetilfredshet, oppfatning av merkevare og styrke konkurransekraft?  Kurset har bl.a. som mål å gi deg forståelse av hva Customer Experience Management er og utstyre deg med verktøy for å samle inn informasjon og forstå kunders/brukeres erfaringer for å optimalisere virksomhetens ‘kundereiser’.

KURSINFO FOR GRATISKURS CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT
Kursholder og sted: BI, Zoom (nettsamlinger)

Tidspunkt: Oppstart 9. september

Benytte PIN-koden 2021 når du søker.

Myndighetene har bevilget flere midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Rørosregionen Næringshage kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby flere gratis nettbaserte kurs. Kursene gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng. Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU.

 

For mer informasjon og påmelding, KLIKK HER

Gratis kompetanseheving i samarbeid med BI. Førstemann til mølla!

HVA LÆRER DU?

Kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. FNs bærekraftmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor endres. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester påvirker forretningsmodeller. Kurset fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft.

KURSINFO FOR GRATISKURS BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEFORTRINN
Kursholder og sted: BI, Zoom (nettsamlinger)

Tidspunkt: Oppstart 13. september

Benytte PIN-koden 2021 når du søker.

Myndighetene har bevilget flere midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Rørosregionen Næringshage kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby flere gratis nettbaserte kurs. Kursene gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng. Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU.

 

For mer informasjon og påmelding, KLIKK HER