Gratis kompetanseheving i samarbeid med BI. Førstemann til mølla!

HVA LÆRER DU?

Kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. FNs bærekraftmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor endres. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester påvirker forretningsmodeller. Kurset fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft.

KURSINFO FOR GRATISKURS BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEFORTRINN
Kursholder og sted: BI, Zoom (nettsamlinger)

Tidspunkt: Oppstart 13. september

Benytte PIN-koden 2021 når du søker.

Myndighetene har bevilget flere midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Rørosregionen Næringshage kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby flere gratis nettbaserte kurs. Kursene gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng. Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU.

 

For mer informasjon og påmelding, KLIKK HER