Suzana Zoric starter som fjelltrainee hos Kulturminnefondet. 

I løpet av høsten vil til sammen åtte nye traineer være på plass i stillinger fordelt i Røros- og Nord-Østerdalsregionen. Hils på Suzana Zoric, som er en av to fjelltraineer som starter i jobb hos Kulturminnefondet.

Suzana fullførte sin mastergrad i arkitektur ved NTNU høsten 2017. Bygningsvern og transformasjon har vært av faglig interesse gjennom hele studieløpet. Hennes arbeidsoppgaver hos Kulturminnefondet vil være knyttet opp mot tilskuddsordningens tjenester: vurdering av søknader og saksbehandling, faglig oppfølging og kontakt med tilskuddsmottaker. Med oppstart hos Kulturminnefondet blir det å bidra til å ivareta gamle hus, kulturminner og kulturmiljøer ett absolutt høydepunkt sier hun selv.

På fritiden liker Suzana å tilbringe tid utendørs, lese bøker, holde på med forskjellig innen kunst og håndarbeid. Ved siden av studiene hun vært engasjert i frivillig arbeid og organisasjoner. Suzana ser frem til å flytte på seg, men er spent på overgangen fra storbylivet og studiene.

Velkommen Suzana og lykke til med oppstart!

Om Kulturminnefondet
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros.
Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner, og til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 23 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?