Rørosregionen Næringshage arbeider for å lage en styredatabase som skal synliggjøre kompetansen blant eksisterende og potensielle styremedlemmer som finnes i Fjellregionen. Vi ønsker at virksomhetene i vår region skal ha et så godt utgangspunkt til å lykkes som mulig og vi ønsker å bidra til å profesjonalisere virksomhetene.

Vi ønsker å lage en database over styremedlemmer som er i eller ønsker å arbeide i vår region. Ved å kartlegge blant annet utdannelse, bakgrunn og kompetanse vil vi kunne tilby medlemsbedriftene våre en oversikt over hvem som potensielt kan bidra til utvikling av din virksomhet . En slik database vil kunne forenkle en ellers vanskelig jobb med å finne riktig kompetanse til sitt styre, samt at det vil være mulig for potensielle styremedlemmer om å melde sin interesse og ikke minst kompetanse for å kunne bli valgt inn i passende styreverv.

For registrering i styredatabasen, klikk her