Stian Svendsen

Utdanning:
Bachelor innen elkraftteknikk.

Bedrifter:
Norshield AS, Røros Elektrisitetsverk AS og Nord Østerdal Kraftlag SA

Innfridde traineeperioden forventningene dine?

Ja, så absolutt. Jeg fikk jobbe på flere fine arbeidsplasser med mange varierende arbeidsoppgaver som førte til en god læreprosess. Samtidig fikk jeg opparbeidet meg et godt nettverk innen vårt fagfelt her i fjellregionen.

Hvor jobber du i dag?

Røros Elektrisitetsverk AS

Jobber du fortsatt i Rørosregionen?

Ja.

Vil du anbefale Fjelltrainee videre?

Jeg anbefaler Fjelltraine-ordningen på det sterkeste. Det er en god mulighet for å lære mye på en kort periode, samt en fin inngangsport til arbeidslivet i regionen.