Fullstendig versjon av statistikk for befolknings- og næringsutvikling i 2015 er nå klar. Den omfattende rapporten kan lastes ned gratis på nett.

RNH_Statistikk_2015_DIGITAL_lavopplost_enkeltsider_mai_2016

Hvert år lager Rørosregionen Næringshage en rapport med befolknings- og næringsstatistikk for regionen vår. Den midlertidige versjonen av rapporten kom tidligere i vår. Nå er den endelige rapporten ferdig, og kan lastes ned gratis fra nettsidene våre.

 

Hver kommune sitt oppslag

Nytt av året at hver av kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen, Folldal og Selbu har fått sitt eget oppslag med utvalgte nøkkeltall for sin kommune. Tanken er at dette skal kunne være til nytte for lokale politikere og andre besluttningstakere.

 

Omfattende rapport

Den ferdige rapporten for 2015 er på hele 48 sider omfatter bl.a. folketallsutviklingen hor vi ser nærmere på elementer som tilflytting og innvandring, alders- og kjønns-sammensetning.

Når det gjelder næringsutvikling i regionen, tar rapporten for seg antall arbeidsplasser i kommunene, pendle-mønster mellom kommunene, bransjefordeling, antall ansatte, bedriftenes størrelse og kompetansebehov hos næringslivet. Rapporten ser også nøyere på verdiskaping innen overnattings- og serveringsvirksomhet, og verdiskaping med utgangspunkt i fritidsboende.

Resultatene av NHOs KommuneNM for 2015 inngår også. Det samme gjør Telemarkforsknings Kulturinndeks. I tillegg er det laget et eget oppslag over nøkkeltall som sammenligner alle kommuner i regionen på en oversiktelig måte.

 

Last ned gratis

Heftet trykkes opp i et begrenset opplag og vil første gang bli delt ut på Generalforsamling i Rørosregionen Næringshage as mandag 23. mai. Men allerede nå ligger heftet tilgjengelig på nett og kan lastes ned gratis for alle.

På nett finner du BÅDE den fullstendige rapporten som inneholder alt, men også enkelt-oppslag for kommuner og utvalgte tema som kan lastes ned hver for seg (disse inngår i den fullstendige rapporten). God lesning!

Last ned dokumentene herifra.