Trøndelag fylkeskommune

Næring og nyskaping – Avdeling for regional utvikling.

Trøndelag fylkeskommune arbeider for å sikre regionen gode miljøer og vilkår for næringsutvikling og nyskaping. Regionalt utviklingsarbeid handler mye om å se sammenhenger mellom ulike sektorer, skape samarbeid mellom ulike aktører og utvikle strategier for å fremme ønsket samfunnsutvikling i regionen. Fylkeskommunen skal stimulere til samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivå.

www.trondelagfylke.no