Trøndelag Fylkeskommune har lyst ut en tilskuddsordning der målgruppen er bedrifter som ansetter ungdom mellom 15 og 20 år til sommerjobb i 2021.

Prioriterte næringer

Det gis ett tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. en ukelønn. Sommerjobbene må være innenfor fem prioriterte områder i strategien Et verdiskapende Trøndelag:

1. Bioøkonomi
2. Sirkulærøkonomi
3. Havrommet
4. Smarte samfunn
5. Opplevelsesnæringer

Se forklaring på hvilke bedrifter som kommer inn under de prioriterte områdene i handlingsprogram 2020-21

Felles søknad

Søknaden sendes inn av Røros og Holtålen kommuner, via næringshagen. Siste frist er 21.mai.
Høres dette interessant ut, og oppfyller din bedrift kriteriene: ta direkte kontakt med rådgiver i næringshagen Martin Hulbækmo

TA KONTAKT

MARTIN RIISE HULBÆKMO
472 55 956
martin.hulbaekmo@roroshagen.no