I flere kommuner er det mulighet for å søke om Etablererstøtte dersom du skal starte opp ny virksomhet.

SØKE OM MIDLER?

Det finnes mange forskjellige midler og finansieringer en kan søke, både lokale, regionale og statlige ordninger. Lokale ordninger kan f.eks være kommunale næringsfond, der hver enkelt kommune får tildelt midler fra Staten i tillegg til at de forvalter egne midler. Fylkeskommunene har egne ordninger som kan søkes, et eksempel her er regionale utviklingsmidler som ofte kan brukes til å engasjere eksterne leverandører for å få løst et konkret problem eller en utviklingsoppgave. Disse pengene skal gå til bredere prosjekter der flere aktører er enige om et felles prosjekt. Til slutt finnes det statlige eller nasjonale midler. Ofte er disse pengene gitt enten fra Stortinget via et departement og er gjerne tett knyttet opp mot en spesiell satsing.

Når en skal søke om midler til et prosjekt er det bestandig lurt å starte med å formulere hva en ønsker å oppnå. Hva er egentlig problemet? Hvorfor er det viktig å få gjort noe med det? Hva er det største hinderet for å få løst problemet? Hvis vi nå får løst problemet, hva vil dette føre til om 3, 5 eller 10 år?

Forskjellige ordninger

INNOVASJON NORGE
Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet på et bredt og generelt grunnlag, uavhengig av bransje og næring. Pengene kan komme fra forskjellige departementer avhengig av hvilke områder regjeringen ønsker å ha sine satsingsområder. Støtte til etablering, støtte til ”myke investeringer”, f.eks markedsføring, produktutvikling og strategiprosesser er prosjekter som kan søkes finansiert gjennom disse ordningene. Les mer på Innovasjon Norge og kontakt gjerne ditt lokale kontor eller oss for mer informasjon.

Innovasjon Norge har to ulike type tilskuddsmuligheter  spesielt tilpasset gründere: markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd.
Les mer om Innovasjon Norges finansieringstilbud til gründere her. 

SKATTEFUNN
SkatteFUNN er forskjellige fra andre støtteordninger ved at det er tatt inn i skattelovgivningen til bedriftsbeskatning, og slik er dette er rettighet norske foretak har. Alle slags typer foretak kan søke. Utgangspunktet for ordningen var at som bedrift skal du slippe å betale skatt på utviklingsarbeid, fordi utvikling ofte fører til flere arbeidsplasser og bedre inntjening. Går bedriften din med overskudd får du redusert skattebelastningen på selskapet, viser regnskapet et underskudd får du utbetalt penger. Denne ordningen virker derfor direkte inn på bunnlinja i selskapets regnskap. Les mer om SkatteFUNN her.

BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at de ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Les om Bedriftsintern opplæring for bedrifter i Trøndelag her.

Les om Bedriftsintern opplæring for bedrifter i Innlandet her. 

 

Vil du vite med om de forskjellige ordningene? Har du en idé til et prosjekt som du trenger hjelp til å finansiere?

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for å diskutere dine muligheter for støtte.