SKATTEFRADRAG

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling.  Skal du starte eller drive et forsknings- og/eller utviklingprosjekt, kan du søke SkatteFUNN om godkjenning til å få skattefradrag på prosjektkostnadene.Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten.

Lurer du på om ditt prosjekt faller inn under SkatteFUNN kan du kontakte oss i Rørosregionen Næringshage.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når

  • du skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • du har et avgrenset og målrettet prosjekt for å oppnå dette
  • prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen
  • bedriften din har nytte av resultatet

​Gå til skattefunn