Har dere begynt planleggingen for 2021? Bedrifter som jobber med forskning og utvikling (FoU) kan søke SkatteFUNN og få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.  

Søknader for neste års prosjekter kan sendes inn fra 1. januar 2021. Vi oppfordrer alle bedrifter til å søke tidlig på året.

Å søke tidlig har mange fordeler. Saksbehandlerne har bedre veiledningsmuligheter første halvår av året, og saksbehandlingstiden er kortere.
Tidlig innsendt søknad gir dessuten tidlig avklaring rundt finansiering.

Garantifristen er 1. september. Søknader innsendt etter denne datoen er ikke garantert behandling innen nyttår og kan risikere å miste skattefradrag for året søknaden ble sendt.

Et SkatteFUNN-prosjekt må
  • være målrettet og avgrenset, slik at det er mulig å skille prosjektet fra bedriftens normale virksomhet
  • utvikle eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder
  • være til nytte for bedriften
Hvem kan søke?

Alle bedrifter som er registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene kan søke SkatteFUNN. I tillegg må bedriften være skattepliktig til Norge.

Hvem kan delta i prosjektet?

Det er kun søkerbedriften som vil kunne motta støtte. Dersom det er flere deltagere i prosjektet, må hver enkelt deltager sende inn en egen søknad, der de beskriver sitt bidrag inn i prosjektet.

SkatteFUNN er en indirekte støtteordning. Støtten gis som fradrag i skatt, for kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Støtten gis enten i form av et skattefradrag eller en utbetaling over skatteoppgjøret dersom bedriften ikke er i skatteposisjon. Kostnadene må være dokumenterbare og må kunne gjenfinnes i et prosjektregnskap.

Prosjektregnskapet og timelister må føres løpende, og kravet til Skatteetaten må attesteres av revisor. Fradragene gjelder kun for prosjekter som er godkjent av Forskningsrådet.

Det kan søkes om godkjenning for maksimalt fire år. Godkjenning gis normalt for inntil 3 år av gangen, og i enkelte tilfeller for 4 år.

Vi hjelper deg

Usikker på hvordan du skal komme i gang? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med søknadsprosessen.