SIVA - Selskapet for industrivekst

Siva gir næringslivet rom til å vokse.

Selskapet tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. Siva er nasjonal operatør av næringshageprogrammet som Rørosregionen Næringshage AS er en del av.

www.siva.no