Starten på 2021 har gått raskere enn først antatt. Plutselig viser kalenderen 12.mars, som for mange har blitt en litt spesiell merkedag. Vi oppsummerer litt av det vi jobber med i næringshagen om dagen, og hvilke planer vi har fremover.

Tiltak for næringslivet COVID 19

En rekke tiltak mot næringslivet ifbm Covid – 19, er forlenget. De siste ukene har Stortinget har vedtatt aktiviteter, som skal legge til rette for omstilling innenfor flere bransjer. Vi holder oss oppdaterte på aktuelle støtteordninger og tiltak. Følg gjerne med på våre samlesider for et utvalg.

BIO – bedriftsintern opplæring

Flere av våre målbedrifter er i gang med å søke BIO-midler. Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.  I 2020 bisto vi rundt tjue av våre målbedrifter med å utforme søknader og opplæringsplaner, og vi er klare til å bistå flere.

Fjelltrainee

Nysgjerrig på Fjelltrainee? Vi har en hel portal med unge og kloke hoder, som er klare for sin første jobb. Vi er nå i kontakt med medlemsbedrifter og andre interesserte for behovsavklaring. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon. Vi satser friskt for å ta imot en flott gjeng med Fjelltraineer til høsten.

Andre prosjekter i næringshagen

Det jobbes tvers av både fylkes- og landegrenser. I prosjektet Green Flyway ser vi nå tydelige resultat og aktiviteter, som er med på å bygge opp en testarena på og mellom Røros – Østersund for fremtidens luftrom.

Industriklyngen NMCC, har nylig gjennomført en strategiprosess, for å bygge veien videre mot å bli en ekspertise aktør innen masseprodusert skreddersøm. Næringshagen er i disse dager, på besøk hos hver enkelt av klyngedeltakerne, for å kartlegge videre arbeid i 2021.

Sammen med andre utviklingsmiljø og Trøndelag fylkeskommune, er vi i gang med Industri 4.0, som er et kompetansehevingsprogram knyttet til økt digitalisering. Vårt fokusområde er handels- og servicebedrifter, som nå har gjennomført første del av kompetanseløpet sammen med Digital Norway.

Deltakere Industri 4.0, handels- og servicebedrifter på Røros, på Teamsmøte med Digital Norway

Ny målbedrift

Nordpå Fjellhotell har fått nye eiere. Spennende og dyktige mennesker som ønsker å bygge konsepter som gjør at de kan tilby sine gjester en helhetsopplevelse fra reisens start til slutt. Nordpå er også er fin aktør for oss som bor i regionen – her vil det komme flere tilbud fremover. Følg gjerne Nordpå på facebook.

Kommende arrangement

Frokostmøter og KompetanseForum, har tatt litt andre former etter Covid-19. Vi jobber med flere nye konsepter, som kan skape møter mellom næringsliv i regionen og kompetanseheving. Vi gleder oss til å presentere følgende i tiden fremover:

HVEM ER DU – historier fra næringslivet. En podcast om lokalt næringsliv og menneskene som jobber i det.

HVORDAN – korte, informative videosnutter som forteller hvordan du kan benytte deg av ulike typer virkemidler, tilskudds- og finansieringsordninger.

Før sommeren planlegger vi også webinar, hvor folkefinansiering og sirkulær økonomi står på agendaen. Sammen med andre næringshager, samarbeider vi og om å tilby et bredere utvalg av webinar til våre målbedrifter og øvrig næringsliv i regionen.

TA KONTAKT

Ved behov for en sparringspartner er du alltid velkommen til å prate med oss. Du kan enkelt nå oss via telefon eller mail, og vi avtaler gjerne videre møte ut fra behov.

E-post: post@roroshagen.no

Her finner du en oversikt over ansatte i næringshagen

Ønsker du å motta oppdatering fra næringshagen? Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev her