Hedvig Rognerud, daglig leder Rådhuset Vingelen

«Rådhuset Vingelen vil være med å motvirke statistikken* og den beste måten vi kan gjøre det på er å ansette unge mennesker» sier Hedvig Rognerud som er daglig leder i Rådhuset Vingelen. Bedriften på tilsammen ti personer tre Fjelltraineer, nåværende eller tidligere.

Rådhuset Vingelen har vært med i Fjelltrainee-ordningen i fire år. Den første traineen de ansatte var Kari Granlund, som har fast jobb i bedriften i dag. I dag er Nina Løkken og Gunhild Nyaas Fjelltraineer i bedriften. De har vært trainee i ett år og skal være i ett år til.

«For oss er det en god ordning å dele på Fjelltraineene med andre bedrifter. Nina er 50% oss og 50% hos Alvdal Skurlag og Gunhild er både hos oss og hos Tolga kommune. Dette er en god ordning både for bedriftene og traineene», sier Hedvig.

Hedvig forteller at de har hatt stor nytte av ordningen av flere grunner. Den ene er at det er unge, nyutdannede og dyktige folk som tilfører fersk fagkompetanse, at de stiller mange spørsmål som utfordrer bedriftens måte tenke på. Det er god dynamikk og mer energi når det er flere unge på en arbeidsplass.

«Vi ser og tror at når det er flere unge på en arbeidsplass så er det lettere å beholde dem, fordi det blir et fagmiljø som er preget av ung entusiasme. Og det smitter over på hele gjengen hos oss!»

På bloggen sin skriver Hedvig: «Selv opplever jeg det som et privilegium både å jobbe og snakke med engasjerte og bevisste unge voksne som vet hvorfor de tar de valgene de gjør. De utfordrer tankerekkene mine og sørger for at jeg selv er i bevegelse og læring.»

Samtidig oppfordrer hun andre bedrifter i regionen til å ansatte unge og nyutdannede, gjerne gjennom Fjelltrainee-ordningen:
«vi som bedrifter har bruk for det, regionen har bruk for det og de ansatte vi tar inn får en mulighet til å teste ut hvordan det er å bo og jobbe i regionen – jeg tror veldig på denne måten å rekruttere på». 

* Det er ingen eller lite vekst i folketallet i regionen og gjennomsnittsalderen øker for hver år. 

Om Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 19 Fjelltraineer. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

Ønsker du å lese mer om nåværende og tidligere Fjelltraineer eller vil du se hvilke bedrifter som er Fjelltrainee-bedrifter?