Som ansvarlig for administrasjon og kommunikasjon får Samareh Granqvist en nøkkelfunksjon i den videre utviklingen av Rørosregionen Næringshage.

FullSizeRender

Samareh Granqvist er på plass i Rørosregionen Næringshage. Hun er ansatt som ansvarlig for administrasjon og kommunikasjon, en nyopprettet stilling som skal rendyrke struktur, administrasjon og organisering.

Rørosregionen Næringshage har vokst fra én til seks ansatte i løpet av fem år. I disse årene har vi i hovedsak ikke endret måten vi har organisert oss på. Nå var tiden moden for å gjøre et organisatorisk grep for å få et mer strukturert administrativt arbeid.

Målet er å utnytte tiden og kapasiteten til rådgiverne i næringshagen best mulig. Daglig leder Sigrid M. Jansen ønsker med dette også å frigjøre mer av sin tid til arbeid med bedrifter «ute i felten», og til videre utvikling av næringshagen og næringsarbeidet i regionen.

 

Ansvarlig for administrasjon og kommunikasjon

Samareh blir en nøkkelperson for målbedrifter og andre samarbeidspartnere i forhold til tilrettelegging, organisering og rapportering. Samareh får bl.a. ansvar for alle generelle henvendelser til næringshagen, gjennomføring av KompetanseForum og alle andre arrangement i næringshagens regi, fakturering, prosjektregnskap, medlemsarkiv, rapporteringer og mye mer. I løpet av sommeren vil hun også overta hovedansvaret for næringshagens nettsider, og kommunikasjon på andre digitale flater.

Kontaktinfo:

Samareh Granqvist
Tlf.: 936 67 540
E-post: samareh@roroshagen.no

Inngående faktura:
Fra og med i dag ber vi også om at alle inngående faktura går direkte til: faktura@roroshagen.no

 

Fra Iran til Røros

Samareh kom til Norge som flyktning det året hun fylte 9 år. Sammen med foreldrene og søsteren flyktet familien fra Khomeinis Iran, og startet livet i Norge på Ringebu.

Til Røros kom Samareh for 6 år siden. Sammen med mann og barn flyttet hun fra Trondheim for å overta driften av Vertshuset Røros. Ektefellen Lars Eric er i dag bryggerimester hos Røros Bryggeri- og Mineralvannfabrikk, og familien trives godt i Bergstaden.

Samareh kommer til næringshagen fra stillingen som Leder for Kundeservice på Scandinavian Business Seating. Hun er 35 år og har to barn på 8 og 10 år.