Trond Motrøen Byggservice N-Ø, Birgit Wikan Berg Arkitektene Berg & Østvang, Jakob Trøan Alvdal Skurlag, Samareh Granqvist Rørosregionen Næringshage.

Alvdal Skurlag, Arkitektene Berg & Østvang og Byggservice NØ er tildelt kr. 750.000,- til prosjektet ”Nord-Østerdalshytta – tilbake til fremtiden”. Prosjektet skal ledes av Rørosregionen Næringshage, og midlene kommer fra programmet ”Fjellsatsinga” i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Torsdag 8. juni ble det kjent at de tre bedriftene i Nord-Østerdalen har fått uttelling på sin felles søknad om midler til utvikling av fremtidens byggeløsninger i fjellområdene. Prosjektet Nord-Østerdalshytta – tilbake til fremtiden skal skape ny virksomhet i regionen.

Hundre prosent lokal leveranse
«Dette er et unikt samarbeidsprosjekt», forklarer rådgiver i Rørosregionen Næringshage Torgeir Svae. «Gjennom å samarbeide vil de tre bedriftene i Nord-Østerdalen levere et 100 % lokalt produkt. Det betyr økt omsetning for alle, og samlet økt lokal verdiskaping».

Nord-Østerdalshytta er et unikt produkt. Designet, produsert og levert fra Nord-Østerdalen. Lokale råvarer, lokal byggeskikk og miljøvennlige løsninger i kombinasjon med tradisjonelt og funksjonelt design skal produseres med industrialiserte produksjonsmetoder. Dette skal skape en ny generasjon kostandseffektive og miljøvennlige fritidsboliger. Og ikke minst, gi økt lokal verdiskaping i Nord-Østerdalen.

Fjellsatsinga
Fjellsatsinga er et program for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Programmet administreres av Oppland fylkeskommune, og det overordna målet er å styrke grunnlaget for økonomisk verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene.

Alvdal Skurlag (Tolga/Alvdal), Arkitektene Berg og Østvang (Os) og Byggservice NØ (Tynset) gikk i vår sammen med Rørosregionen Næringshage om å søke midler fra Fjellsatsinga til å utvikle sine forretningsområder videre gjennom et treårig arbeid.

De tre bedriftene mener det vil få stor betydning for dem at de nå er tildelt kr 750.000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til dette arbeidet.

Et unikt produkt
«Nord-Østerdalshytta skal bli oppfattet som et unikt produkt også utenfor vår region», forteller produktansvarlig ved Alvdal Skurlag sitt produksjonsanlegg i Vingelen, Per Arve Bjørsagård. «Vi skal nå markeder også utenfor vår region gjennom å være konkurransedyktige på arkitektur og design, miljøprofil og pris».

Nord-Østerdalshytta handler om lokale råvarer, lokal kompetanse, lokal byggeskikk og lokal produksjon. Alt dette i kombinasjon med moderne arkitektur og design og en bærekraftig sirkulasjonsøkonomi.

Kundene skal kunne skreddersy sin egen hytte digitalt. Ved bruk av prinsippene for masseprodusert skreddersøm skal de tre Nord-Østerdal-bedriftene gi kundene stor valgfrihet innen noen forhåndsdefinerte områder.

Et unikt samarbeid
Arkitektene Berg & Østvang, Alvdal Skurlag og Byggservice NØ har samarbeidet noe også tidligere, da gjennom kjøp av varer og tjenester fra hverandre. Med dette initiativet tar de samarbeidet og klyngetankesettet til et helt nytt nivå. Gjennom å arbeide sammen om utvikling, design, produksjon og leveranse skal de gi kundene det kundene ønsker seg og samtidig sørge for vekst lokalt.

Organisering
Prosjektet skal organiseres og ledes av Rørosregionen Næringshage ved rådgiver Torgeir Svae. Rørosregionen Næringshage er næringshage for 8 kommuner i regionen og bidrar med forretningsutvikling og prosessledelse i mange utviklingsprosjekt for næringslivet i regionen.