Foto: Trond Andersen

Rørosmeieriet debuterer på en fantastisk fjerdeplass i den årlige Sustainable Brand Index-kåringen.

 

STERK KONKURRANSE

Sustainable Brand Index er Nordens største merkevareundersøkelse innen bærekraft. Undersøkelsen baserer seg på tilbakemeldinger fra mer enn 6200 norske respondenter. Dette er første gang respondentene har blitt spurt om deres kjennskap og vurdering av Rørosmeieriet.

-Vi møter her sterk konkurranse fra store og kjente merkevarer som NSB, IKEA, Tine og Q-meieriene. Det er helt fantastisk at Rørosmeieriet kommer på en fjerdeplass når over 6000 nordmenn spørres, sier meieribestyrer Trond V. Lund. –Jeg må si at jeg rett og slett ble litt stolt i dag, smiler en blid meieribestyrer.

NSB vant kåringen i år. Topp ti tyder på at norske forbrukere har fokus på miljøvennlig persontransport, men viser også at norsk meieribransje generelt scorer svært høyt. Bak Rørosmeieriet klatrer Q-meieriene til en 5. plass, mens Tine også vurderes høyt, til  9. plass. Tine vant for øvrig i fjor.

 

VERDISTYRT SUKSESSFORMEL

-Suksessen ligger i at vi styrer etter våre verdier, sier Lund. –Vår visjon er: Rørosmeieriet –  i takt med naturen, og verdiene Ekte, Engasjert, Kompetent, Troverdig og Effektiv er helt sentrale i vårt operative og strategiske arbeid, forteller han.

Kåringen gir i tillegg en hyggelig indikator på at vi med små budsjetter faktisk lykkes med å nå ut til forbrukerne, sier Lund.

 

OM SUSTAINABLE BRAND INDEX

Undersøkelsen er gjennomført årlig i Norge siden 2013 og har som mål å belyse bærekraft samt spre og øke kunnskapen om det. Respondentene er et representativt utvalg av ca 6200 i alderen 16–70 år. Intervjuene ble gjennomført fra november 2017 til mars 2018. Hvert merke blir evaluert av minst 1000 personer. For mer info om Sustainable Brand Index.