Rørosklyngen er et nettverk av industribedrifter i Rørosregionen. Klyngens fokus ligger i arbeid med masseprodusert skreddersøm.

Rørosklyngen er en regional industriklynge hvor alle virksomhetene driver større eller mindre grad av kundetilpasset produksjon. Formålet med klyngesamarbeidet er å øke den nasjonale og internasjonale konkurranseevnen til virksomhetene i klyngen. Klyngen arbeider for økt verdiskaping, lønnsomhet og innovasjonsevne i bedriftene gjennom aktiv samhandling og utviklingsprosjekt. Gjennom arbeid med kundeorientering, innovative prosesser, smarte fabrikker og kompetanseutvikling kan bedriftenes konkurransekraft styrkes.

Klyngen skal også styrke egne virksomheter ved å knytte til seg det beste av nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingskompetanse på området. Samarbeidet i klyngen inviterer til aktiv samhandling og nye partnerskap på tvers av bedrifter og bransjer. Utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter står sentralt.

Klyngen har også som formål å bygge kompetanse på området masseprodusert skreddersøm andre virksomheter kan lære av. Våre virksomheter skal være så langt fremme på området at klyngen tar en nasjonal posisjon som landets sterkeste industrielle fagmiljø på masseprodusert skreddersøm.

Arbeidsgruppene:
  • HR
  • Logistikk
  • Digitalt salg og markedskommunikasjon
  • Automatisering og robotisering
  • LEAN og robuste prosesser
DAGLIG LEDER:

Anja Tjelflaat
Telefon: 932 03 600
E-post: anja.tjelflaat@rorosklyngen.no

Vil du vite mer om Rørosklyngen?