trainee-bilde_2

Søknadsfristen for hovedopptaket til Fjelltrainee gikk ut denne uka. I alt  49 søker kan tenke seg en stilling som trainee i regionen!

Det er en stor bredde og variasjon i søkermassen og godt et samsvar med de behovene som er meldt av medlemsbedriftene.

Blant søkerne finner vi personer med utdanningen innen tekniske ingeniørfag, samfunnsvitere, økonomer, markedsførere, med mer. Vi er nå i gang med arbeidet med å gå igjennom alle søkerne og systematisere dem. Deretter vil vi formidle søkerlister til medlemmer og selektere kandidater. Første del av utvelgelsesprosessen er forventet å være ferdig innen april.

Vi tar også sikte på å arrangere en åpen rekrutteringsdag hvor bedrifter og traineesøkere får anledning til å møte hverandre. I Rørosregionen Næringshage er vi veldig godt fornøyd med søkerne. Nå gjelder det at også bedriftene er «på» for å få de beste hodene til å arbeide hos oss.