Sted

Trevarefabrikken,

Ol-kanelesaveien 2

 

Tid

Torsdag 15.09.2022

kl. 17.00 – 19.30

 

Påmelding

Meld deg på her

 

Pris

Ordinær pris: kr 950

Målbedrift i næringshagen: kr 475

Studenter/Trainee: GRATIS

 

For både små og større bedrifter, er det viktig å forstå de ulike delene et regnskap består av. Hva betyr de ulike begrepene og tallene og hva har de å si for din virksomhet.

For å kunne lese et regnskap, er det først og fremst viktig å sette seg inn i helheten – hvordan regnskapet er bygd opp, og hva de ulike delene representerer. Dette vil gi deg en grunnleggende forståelse av de ulike prinsippene, slik at du kan gjøre riktige vurderinger knyttet til din virksomhet.

Rørosbanken vil gjennomgå hvordan vi best leser og bruker et regnskap. Hvilke nøkkeltall som er viktig for din bedrift. I tillegg ser vi på kalkyler, bruttofortjeneste og omløpshastighet.