INNOMIDT (Regionalt kraftsenter Midt-Norge) er en del av Sivas ekstrasatsing på næringshager.

I mai 2015 utlyste Siva en ekstrasatsing på næringshager for å styrke måloppnåelsen for næringshageprogrammet gjennom prioriterte satsingsområder. INNOMIDT er ett av prosjektene i Sivas ekstrasatsing.

Prosjektdeltakere:

Trøndersk Kystkompetanse as/Blått Kompetansesenter as
Orkdalsregionen Næringshage as
Nasjonalparken Næringshage as
Rørosregionen Næringshage as

Juridisk Part: Rørosregionen Næringshage as
Prosjektleder: Sigrid M. Jansen, Rørosregionen Næringshage

MÅL / Sluttprodukt om 3 år:

INNOMIDT skal ha bidratt til å skape morgendagens måter å arbeide i næringshager på gjennom:

  • utvikling av metoder og strukturer for samarbeid mellom næringshager
  • utvikling, testing, beskrivelse og deling av metodikk og standariserte maler og verktøy for effektiv, konsekvent og helhetlig drift av
    næringshager i Norge.

MÅLSETTINGER:

  • Levere de beste tjenestene for utvikling og innovasjon til bedriftene (kundene våre!).
  • Økt verdiskaping i distrikts-Norge.
  • Redusere turn-over i næringshagene.
  • Styrke Siva-nettverket som en tydelig  og attraktiv partner.
  • Synliggjøre næringshagene som den mest lokale og “nære” infrastrukturen for innovasjon.

Varighet:  3 år: 2016, 2017, 2018
Økonomisk ramme: Utgangspunktet er totalt kr 6 millioner fra Siva (ekstrabevilgning).

For å lese sluttrapport klikk her