Prosjektet ser på mulighetene for å etablere et permanent kollektivtilbud mellom Røros i Trøndelag og Funäsdalen i Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Resultatet av forprosjektet kan lede til en prosjektsøknad i 2020 som inneholder konkrete tiltak for fremtidig kollektivtransport.

Kollektivtilbudet skal dekke fastboendes behov for kollektivtilbud, i tillegg skal tilbudet gjøres tilgjengelig slikt at det kan brukes av besøkende og turister i turistsesongene på begge sider av grensen.

EU-programmet Interreg Sverige-Norge gir tilskudd til felles svensk-norske prosjekter som utvikler samfunnet. Prosjektet «Grenseløs Kollektivtrafikk» tilhører området Bærekraftig transport.

Norsk prosjekteier: Røros Kommune
Norsk prosjektledelse: Rørosregionen Næringshage as
Svensk partner: Härjedalens Kommun

Kontaktperson:

Guri Heggem
915 10 708
guri.heggem@roroshagen.no