Foto: Tom Gustavsen
Foto: Tom Gustavsen

Verket Røros er et stort flerbruksanlegg med tre hallflater, basishall, gymsal, kampsporthall, skytterbane, klatrevegg, garderober og møtelokaler som brukes til kroppsøving for Rørosskolene på dagtid og til trening og kamp-/konkurranseaktivitet for lokale idrettslag og foreninger på kveldstid og helg. I tillegg leies anlegget ut til treningssamlinger for tilreisende idrettslag.

Anlegget inneholder også kontorlokaler, øvingsrom og en danse-/ballettsal som til daglig benyttes av Røros kulturskole og på helg/kveld til andre kulturaktiviteter. Anlegget er godt tilrettelagt for store arrangementer for næringsliv, idrett og kultur som bidrar til å styrke Røros som reiselivsdestinasjon, f eks har Rørosmartnan hvert år sin martnanshall i Verket, hver høst arrangeres RørosBanken Yngres Cup i håndball med 1500 spillere i anlegget og om sommeren er anlegget i bruk under BergstadCupen i fotball. Landskappleiken i folkemusikk og flere store reiselivsmesser har vært avholdt her og i 2018 leide Forsvaret hele anlegget under NATO-øvelsen Trident Juncture. Det har også vært arrangert rockekonserter og dansegallaer i Verket. Verkets fremste formål er å være en viktig bidragsyter til å gjøre Røros til et attraktivt område å bo, besøke og etablere seg i!

 

 

Adresse:
Sundveien 10
7374 Røros

t: 934 19 311

post@verketroros.no
www.verketroros.no

 

Tags: