Med sine 5550 innbyggere er Tynset regionsenteret i Nord-Østerdalen, Hedmark fylke. Den grenser mot nord til Rennebu og Midtre Gauldal, i nordøst mot Os, i øst mot Tolga, i sør mot Rendalen og Alvdal, og i vest mot Folldal og Oppdal.

Primærnæringene er fortsatt en viktig del av næringslivet, men i Tynset sentrum er det offentlig sektor og tjenesteytende næringer innen handel, data, jus, økonomi og bygg og anlegg som dominerer. Mange statlige, fylkeskommunale og interkommunale tiltak er lagt til Tynset.

Adresse:
Rådhuset
2500 Tynset

t: 62 48 50 00

postmottak@tynset.kommune.no
www.tynset.kommune.no

Tags: