Tolga kommune ligger ved FV30 i Nord-Østerdalen i Hedmark fylke, midt i mellom regionsentrene Tynset og Røros. Kommunen har pr. 1. januar 2015 1656 innbyggere. Disse er fordelt på bygdene Vingelen, Hodalen, Øversjødalen og kommunesenteret Tolga. Kommunen har næringer innen landbruk, reiseliv, industri, økologisk landbruk, tærtiærnæring og offentlige tjenester.

Adresse:
Kommunehuset
2540 Tolga

t: 62 49 65 00

postmottak@tolga.kommune.no
www.tolga.kommune.no

Tags: