SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank, og har hovedsete i Hamar, med kontorer i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

Banken har 170 års historie som leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i regionen.

Adresse:
Brugata 2 B
2500 Tynset

t: 915 07 040

www.sparebank1.no/ostlandet
Avdeling Tynset

Tags: