Rørosrein drives av en sørsamisk familie som har sitt virke som reindriftsutøvere i Rørosområdet. De ønsker å formidle den sørsamiske kulturen i alt de gjør, og kan tilby både opplevelse og aktiviteter med reinsdyr. Rørosrein tilbyr reinskjøtt av ypperste kvalitet, og skjærer ned og foredler sine egne dyr som kan kjøpes på gården deres eller i utvalgte butikker. I tillegg tilbyr Rørosrein mat- og kulturopplevelser i gamma, som er deres egne festlokale på gården.

Adresse:
Hagaveien 17
7374 Røros

t: 97 97 49 66

post@rorosrein.no
www.rorosrein.no

Daglig leder: Eva Nordfjell

Tags: