Norges fremste økologiske meieri.

Rørosmeieriet as ble stiftet 5. januar 2001. Bedriften lager produkter av høy kvalitet, med utspring i rike mattradisjoner fra Rørostraktene og med godt meierifaglig håndverk. Selskapet er eid av Økomat Røros BA, Stratell AS, Sandkjernan Utbygging, tidligere og nåværende ansatte og styremedlemmer, Tine og Investron AS.

Sollihagaen 2
7374 Røros

Telefon: 72 41 35 00

post@rorosmeieriet.no
www.rorosmeieriet.no

Daglig leder: Trond Wilhelm Lund

Tags: