Rørosmat er et andelslag som i dag har over 20 aktive matprodusenter som andelseiere. Rørosmat skal være råvareprodusentenes og videreforedlingsbedriftenes redskap for salg, distribusjon, og markedsutvikling av regional mat og andre tilhørene tjenester. Rørosmat ønsker å bidra til at matvarene, -tradisjonene og -produsentene fra regionen vår blir enda mer kjent og verdsatt, både i og utenfor Røros-området.

Rørosmat eier også varemerket «RØROS mat fra Røros-traktene», og all aktivitet i selskapet skjer under dette merket.

Adresse:
Havsjøveien Næringspark
7374 Røros

t: 72 41 07 30

post@rorosmat.no
www.rorosmat.no

Daglig leder: Kristin Bendixvold

Tags: