Røros Sparebank ble etablert i 1842 som en av de aller første sparebankene i Trøndelag. I dag fremstår RørosBanken som en solid og fremadrettet bank med en forvaltningskapital på 3,71 milliarder kroner og med omlag 36 årsverk, og med en egen avdeling lokalisert i Oslo. RørosBanken er også en aktiv støttespiller i det lokale kultur, natur, friluftsliv og organisasjonslivet.

Adresse:
Kjerkgata 1
7374 Røros

t: 72 40 90 00

firmapost@rorosbanken.no
www.rorosbanken.no

 

Tags: