Røros Vekst AS’ virksomhet

Røros Vekst AS er et selskap som alene eller sammen med andre aktører erverver, bygger, utvikler og driver utleie av næringseiendommer. Kundene er bedrifter i Rørosregionen eller bedrifter som vurderer å etablere seg i regionen og som trenger lokaler for sin virksomhet. Avhengig av egen kapitalsituasjon eller markedssituasjon vil kundene leie, bygge selv eller finansiere og bygge lokaler sammen med andre aktører. Alene eller gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper har Røros Vekst AS eierskap i mer enn 13 000 m2 næringslokaler i Rørosområdet.

Røros Vekst AS vil gjennom sin virksomhet

  • Bidra til næringsutvikling, vekst og nye arbeidsplasser i Rørosregionen gjennom investering i og utvikling av næringseiendommer.
  • Være en langsiktig investor med normalt krav til avkastning på kapitalen.
  • Forvalte og drifte næringsbygg.
  • Være en synlig og respektert samfunnsaktør.

Visjon
«Vi bygger verdier»

 

Kontakt

Tollef Bredals vei 13
7374 Røros

Hjemmeside

E-post: post@rorosvekst.no

Tags: