Røros kommune er en stor og spennende organisasjon med i underkant av 600 ansatte. Vi har et bredt spekter av stillinger som er fordelt ut over 15 virksomhetsområder. Felles for alle våre virksomheter er at vi produsere tjenester til innbyggerne i Røros kommune og de som besøker oss. Organisasjonens størrelse og formål er med på å skape et mangfold av varierte og utfordrende arbeidsoppgaver som krever ulike typer utdanning og erfaring. Det være seg innen oppvekst, helse, omsorg, redningstjeneste, sosialtjenester, tekniske tjenester og innen administrasjon og ledelse.

Røros kommune har et godt oppvekstmiljø, et rikt kultur – og idrettsliv og et aktivt friluftsmiljø. Kommunen har ny flerbrukshall – Verket, umiddelbar nærhet til Røros flyplass og gode buss- og togforbindelser. Som innbyggere I Røros kommune lever vi både med, i og av verdensarven. Forvaltning og formidling av bergverkshistorien og kulturminnene står sentralt. Røros er regionssenteret med den unike og fredede Bergstaden, som i 1980 ble oppført på UNESCOS liste over verdens kulturarv. Røros er et levende samfunn og midt i verdenskulturminnet finner vi et spennende kunsthåndverkmiljø, mange små butikker og flere verkstedsutsalg. Næringslivet er variert med sterke fagmiljøer. Vi har som mål å øke antall innbyggere, skape trygge og gode arbeidsplasser og en bærekraftig vekst gjennom et langsiktig perspektiv i næringsutviklingen.

Adresse:

Bergmannsgata 23
7374 Røros

t: 72 41 94 00

postmottak@roros.kommune.no
www.roros.kommune.no

Tags: